Z kroniky Včelné díl III - O roku 1955

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

O roku 1955

Letošní rok 1955 byl bohatý na události hlavně mezinárodního rázu, scházely se konference státníků, na kterých se jednalo o zlikvidování studené války a o upevnění míru na celém světě. I u nás v obci se hodně změnilo, zvýšil se kulturní život našich občanů v našem kulturním stánku, a stal se radostnějším.