Z kroniky Včelné díl III - Práce strany K.S.Č.

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Práce strany K.S.Č.

Strana konala 15.1. svojí výroční schůzi, kde byli zvoleni do výboru soudruzi: předseda Jos. Zikeš, jednatel s. Brejžek, místopředs. s. Vávra, hospodář Fišer Jan, členové výboru: Ondra Fr., Maxa Václav, Vačkář Karel, Štauber Bohum. a Spiralová Anna. Strana pořádala 22.1. ples na kterém bylo vytěženo 2.200˙- korun. Na okresní konferenci strany bylo darováno 150˙- korun a Vyboru žen 100˙- kčs. Strana koná každý týden výborovou, a každý měsíc členskou schůzi. Na celé dění v obci vychází návrhy ze strany, která také všechnu práci a povinnosti občanů kontroluje. Strana pracuje v prvé řadě s místním nár. výborem s se všemi masovými složkami. Strana projednala v tomto roce mnoho politických i hospodářských problémů v naší obci, výbor se snažil aby saktivizoval všechny členy, což se ovšem těžko dařilo.