Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl III - Práce Místního Narodního výboru

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Práce Místního Narodního výboru

M.N.V. úřaduje v úterý a v pátek od 19 hodin. Mimo toho úřaduje s. tajemník Vávra každý den. M.N.V. pořádal každý měsíc veřejnou schůzi, hovory s lidem, kde podával zprávu o jeho činnosti za uplynulý měsíc. M.N.V. se staral v prvé řadě o dobudování kulturního domu, o zvládnutí jarních prací, a o plynulý průběh žnových prací. Na výmlat byla zásluhou M.N.V. vypujčena mlátička, což byla práce s. Vávry jako tajemníka, a po výmlatě byla včas odvedena dodávka přes 100 %. Na podzimní práce byl zapujčen traktor z Boršova, s. Vávra s ním oral a připravil tak pole k podzimnímu setí. Včasné dodávky masa, mléka a vajec přes 100 % byl též iniciátorem s. Vávra. Vcelku práce M.N.V. byla dobrá, a to tím, že byl nár. výbor v úzkém styku se stranou, a zároveň práce se všemi masovými složkami byla znamenitá. Mimo těchto prací bylo na ulice navezeno z Boršova 70 aut štěrku. Komise při nar. výboru se scházeli pravidelně, což tuto práci nár. výboru usnadňovalo. Musím též poznamenat, že předseda s. Miesbauer mimo své práce podporoval místní nar. výbor tím, že svojí odměnu 300˙- korun měsíčně, která mu jako předsedovi nar. výboru náleží, dával na dostavbu kulturního domu, což zasluhuje, aby to bylo k jeho cti do kroniky zaneseno, ovšem bez jeho vědomí.