Z kroniky Včelné díl III - Svaz československo-sovětského přátelství

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Svaz československo-sovětského přátelství

Odbočka svazu přátel S.S.S.R. konala 4 řádné výborové schúze a 1 řádnou výroční schůzi dne 3.11. na které byl zvolen výbor. Dne 21.III. slavnostní besedou dokončila III. běh lidového kursu ruštiny a 21.10. slavnostní besedou zahájila opět I. běh L.K.R. do kterého se přihlásilo 10 žáků. V rámci oslav 10. výročí osvobození naší vlasti slavnou rudou armádou získala 9 nových členů takže čítá ku konci roku 161 členů. Na práci v odbočce má největší zásluhu s. Bláha Jan tč. jednatel.