Z kroniky Včelné díl III - Osvětová beseda

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Osvětová beseda

Osvětová beseda má v letošním roce hodně práce za sebou, má přehled přes všechny kultůrní a zábavní podniky a musí vědět datum jejich pořádání, aby se nestřetli dva podniky na jeden den. Hodně práce měl Dramatický kroužek divadelních ochotníků. K 10. výročí osvobození naší vlasti rudou armádou a na oslavu otevření kultůrního domu, dne 8.5. byla sehrána Jiráskova divadelní hra „Lucerna”, účast na tomto představení byla veliká, vyprodáno bylo přes 400 míst. Ochotníci měli tento kus krásně nacvičen tak, že se všem líbil. Bylo to první zahajovací představení, v nově otevřeném kulturním domě. Za týden byla tato hra opět opakována. V tomto roce bylo ještě sehráno několik kusů, jako: „Poslední muž”, „Na letním bytě”, „Mordová rokle”. Mimo toho Osv. beseda předvedla několik filmových představení jako: „Temno”, „Hovory s Plachtou”, „Volha Don” a Haškovi povídky. Později v zimním období se filmy nepředvádí, za prvé kvůli topení a pak nebylo filmu rozuměti. Dne 6.11. spolu se svazem přátel sovětského ruska uspořádala místní osvětová beseda manifestační schůzi na počest 38. výročí Velké řijnové revoluce, s kultůrní vložkou. Účinkoval zpěvácký soubor děvčat z Čes. Budějovic a hudební soubor vojínů z letiště. O tuto práci se plně zasloužil s. Buřič učitel z Rožnova.