Z kroniky Včelné díl III - Baráčníci

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Baráčníci

Dne 16.I. konala obec Baráčníků výroční valné sedění. Jako kulturní vložka byla hudba, část nácviků na I. celostátní spartakiádu a tanečky dítek ze školky. Dne 29.I. pořádala obec staročeský bál, hrála hudba s. Koclíře. Vybráno 2.600˙- Kčs., po 22. hodině byli našimi sousedy a tetičkami přetančeny Doudlebské tance. Tančili následující páry: manžele Placerovi, Pavlíčkovi, Musilovi, Fišerovi, Havlovi, sous. Karl Rudolf a tetička Tripesová. Řídil tance s. Buřič učitel z Rožnova. Baráčníci darovali do mateřské školy pro kuchyni 500˙- Kčs, na zhotovení podlah v kulturním domě 500˙- Kčs, za tuto částku byli zhotoveny podlahy v bytě pro domovníka, v knihovně, na jevišti a v šatně pro ochotníky, k této práci byl pověřen s. Fišer. Dne 9.I. pořádali Baráčníci první taneční zábavu, a občané ze Včelné i okolí si prvně zatančili v novém kulturním domě na parketách. Na spartakiádu darovali Baráčníci 480˙- Kčs, to jest potřebná částka pro jednoho cvičence. Na stavbě kulturního domu se zůčastnili na brigádách v hojném počtu, a pracovali též na zemědělských a lesních pracích.