Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl III - Výbor žen

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Výbor žen

Výbor žen uspořádal dne 6.III. oslavu mezinárodní den žen, pěknou schůzí které se zůčastnili zástupci všech složek. Jako kulturní vložku měli 2 soubory. Za práci ve výboru žen byly některé ženy odměněny knihami. Byly to ženy: Dušková Jana, Hessová Marie, Střelečková Anežka, Žáková Terezie, Maxová Anna, Fišerová Karolina, Školáková Marie. K 10. výročí osvobození naší vlasti slavnou rudou armádou, upravili pomník padlých a hromadně se zůčastmili brigád na dokončení kulturního domu před otevřením. Když bylo potřeba u státního statku v Boršově při žnových pracích i tam ženy z domácností pomohly, ku konci roku však činnost jejich ochabla. Musím však poznamenat, že když bylo třeba strana nebo M.N.V. si zavolal ženy k pomoci a ženy nikdy svojí pomoc neodmítly. Tím si zaslouží uznání tím více, že mají práci doma.