Z kroniky Včelné díl III - Odběr tisku v letošním roce

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Odběr tisku v letošním roce

„Rudé právo” 58 kusů, „Jihočeská pravda” 30 kusů, „Za trvalý mír” 29 kusů, „Svět sovětů” 5 kusů, „Práce” 7 kusů, „Život strany” 6 kusů.