Z kroniky Včelné díl III - Knihovna

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Knihovna

Poměrně k počtu obyvatel ve Včelné si knihy vypůjčuje jenom malé procento čtenářů, 48. Těchto 48 čtenářů si vypůjčilo 1.827 knih za rok 1955 to jest v průměru na jednoho čtenáře 38 knih. Z toho je 1.320 knih zábavných, 41 naučných, 296 pro mládež a 170 jiných. S toho je viděti, že tito čtenáři čtou hodně. Knihovna má 60 knih Markxistických, 626 zábavných, 152 pro mládež a 230 poučných a jiných, dohromady 1068 kusů.