Z kroniky Včelné díl III - Potravní družstvo Jednota

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Potravní družstvo Jednota

Potravní družstvo Jednota konalo dne 30.I.1955 II. Valnou výroční schůzi. Dne 23.X. konala Jednota III. Valnou schůzi, kde byla sloučena Jednota Kamenný Újezd s Jednotou Boršov. Dne 9.III. byla pořádána modní přehlídka s taneční veselicí. Jednota darovala do kulturního domu 100 kusů sedadel v ceně 3.000˙- kčs. Tím pomohla M.N.V. z nouze o zařízení sálu v našem k. stánku.