Z kroniky Včelné díl III - Stavební ruch ve Včelné

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Stavební ruch ve Včelné

Z gruntu přestavuje Josef Petřík, přístavbu prováděl Josef Zikeš a Šmíd Martin. Ku stavbě se připravuje Vališ, Placer, Novák, Vavruška a Spiral, který již se stavbou započal. Tito s. shánějí stavební materiál dle možnosti.