Z kroniky Včelné díl III - Dostavba kulturního domu

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Dostavba kulturního domu

Po celou zimu se nepracovalo, až k jaru po zmírnění zimy se začalo. Jak již jsem se zmínil, obec Baráčníků darovala na zhotovení podlahy na jevišti 500˙- Kčs, z čistého výtěžku jejich plesu. Touto prací byl pověřen s. Fišer, a za pomoci s. Postla zhotovil podlahy v bytě pro domovníka, v knihovně, v šatně pro herce a na jevišti. Na jeviště se nedostali fošny, tak zbývající fošny dodal s. Pavlíček Jan a za pomoci s. Malcáta jsme konečně jeviště dodělali. Dne 27.III. se betonovala podlaha v sále pod parkety a v chodbě. Na to se sešla velmi početná brigáda snad z každé rodiny někdo. Vybetonovala se celá podlaha, a každý s veselou pracoval, jen aby se k. dům mohl k 10. výročí osvobození naší vlasti slavnostně otevřít.

Velikou zásluhu na dokončení řemeslnických prací mají zedníci s. Musil a s. Placer. Dne 3.IV. se pracovalo na úklidu před k. domem. Předělával se drátěný plot za pomoci s. Čížkových, truhláři obkládali dvéře, zámečníci kovali a malíři malovali, o vymalování se hlavně zasloužil s. Cettl Karel. Práce bylo moc, ale za pomoci všech občanů bylo možno odevzdati hotový vnitřek s. předsedovi Miesbauerovi a M.N.V. k slavnostnímu otevření. Měli jsme to s prací vyměřeno, ještě 8. května jsme museli objednati s. Petráka malíře, aby nám nabílil čelo k. domu a odpoledne byl k. dům slavnostně otevřen a předán veřejnosti.

Ještě je mnoho práce, ale po otevření se s prácí nějak usnulo a nedělá se nic, M.N.V. nemá peníze a na brigády již asi zorganisovat lidi nedovede. Kousek zdi veku nahodil s. Bláha Jan o svojí dovolené, ale to je jako flek na kalhoty. Je třeba ještě zhotoviti římsu a celý dům nahodit, dále je třeba záklop na strop, ovšem na to je třeba finance. Během roku převzala kultůrní dům do správy místní osvětová beseda.