Z kroniky Včelné díl III - Životní úroveň

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Životní úroveň

Vzhledem k tomu, že životní úroveň pracujících se oproti minulé kapitalistické republice zlepšila, poznáme dle množství věcí, které si dříve dělník koupiti nemohl. Ku příkladu: radiové přijímače, kterých je na Včelné ku konci roku 1955 již 344 kusů, motorových vozidel, 53 motocyglů různých velikostí a obsahu, 4 osobní auta. Na ulehčení práce pro ženy již máme na Včelné velký počet praček, nemám zatím zjištěno konečné číslo. Na vysokých školách máme 3 mladé muže z dělnických rodin. Na brigádě na Lipně 3 muži, s. Král a jeho synové. Na dolech pracuje s. Sekyra, který si již několikrát brigádu prodloužil.