Z kroniky Včelné díl III - Zábavy

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Zábavy

Po práci, kterou jsme v tomto roce vykonali, a po splnění úkolů, které nám byly uloženy, měli jsme také nárok se pobaviti, a hlavně se těšili, jak mladí, tak i starší na náš kulturní stánek, jak se tam po parketách rozjedou. Tak se musím také zmínit, jak to s těmi zábavami bylo.

Dne 22. ledna pořádala strana K.S.Č. VIII. Všedělnický ples. Hrála hudba kapelníka Řehky z Vodňan. Velmi pěkně se uvedl, všem přítomným se to líbilo, vybráno bylo 2200˙- Kčs.

Dne 29. ledna pořádala staročeský ples obec Baráčníků, účinkovala hudba kapelníka Koclíře z Omlenic. Tato hudba se též líbila, a přes to, že byli tyto dva plesy za týden za sebou, bylo vybráno 2.600˙- Kčs. Tyto dva plesy byli pořádány ještě v hostinci u Kalkušů.

Třetí zábava byla při otevření kulturního domu, již v novém sále k. domu. Jako pořadatel byla obec Baráčníků. Zábava měla velmi pěkný úspěch, sál byl plný, a byli zde lidé z dalekého okolí. Učinkovala hudba kap. Řehky.

Dne 9.VIII. byla pořádána v k. domě modní přehlídka s taneční zábavou, pořádala Jednota, sp. družstvo.

V září pořádal D.S.O. Sokol taneční zábavu.

Dne 22. řijna měli branci taneční zábavu, kterou svým členům uspořádal Sokol, hráli Mugrarové.

Jak již je to v tradici, pořádali posvícenskou zábavu požárníci, hráli jím Ferebaurové (Babouci).

Mimo tanečních zábav se dávali filmové představení a divadelní hry a estrády. To je tak zhruba, jak byl vyplněn tento rok zábavami.