Z kroniky Včelné díl III - Narození

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Narození

Je viděti, že se čáp s vranou tužili, neboť nám přinesli v tomto roce 13 nových občánků. Z nich je 8 hošíků a 5 děvčátek. Jsou to: Majer Frant., Zeman Zdeněk, Fiala Jiří, Jiříček Frant., Brejžek Jan, Tobiáš Pavel, Sklenář Marcel, Koranda Rudolf, Háková Jana, Feitlová Hana, Buriánková Ivana, Hofbaurová Miroslava, Nováčková Alena.