Z kroniky Včelné díl III - Dodatek

Kronika Včelné, díl III., r. 1955

Dodatek

Touto smutnou zprávou jsem ukončil zápisy do kroniky za rok 1955, a útěchou je nám, že jsme úkoly které nám byly pro tento rok uloženy, čestně splnili. Na příští rok, čekají na nás ještě větší úkoly, v nastávající naší II. pětiletce, ale pro blaho nás všech a našich dětí tyto úkoly také čestně splníme.

Vpřed do příštího roku 1956.