Z kroniky Včelné díl IV – Vlastenecko-dobročiná obec Baráčníků

Kronika Včelné, díl IV., r. 1970

Vlastenecko-dobročiná obec Baráčníků

Každoročně skládají jednotlivé organisace účty svým členům a dle toho je vidět, co je tíží a tlačí, co potřebují a kde pomohli.

Obec Baráčníků má 75 členů všech. Sousedských schůzí / sedění bylo konáno celkem 6. V mateřské školce na úpravě zahrady odpracovali 17 hod. Jinak každý dle možnosti pracoval na výstavbě nové prodejny a těžko by bylo podchytit odpracovaný čas.

Byl proveden zájezd do Českého Krumlova na divadelní představení, se Svazem žen provedli jednodenní zájezd. K obveselení a tanci a poslechu uspořádali posvícenskou zábavu.

I když jsou na členech vidět šediny a stáří, přece udělali kousek práce jak na poli kulturním, tak i veřejném. Škoda, že dnešní omladina nenásleduje je, neb naše české kroje, obyčeje, zvyky a písně pomalu budou vzácností. Když tak hraje ta stará dechovka, to jest požitek poslouchat a tancovat, ale to nové brnk, brnk, bum, bum, bum, to nám musí jako Čechům drásat nervy.

Jest třeba popřát těm, kdo ještě udržují staré zvyky, plného zdraví.