Z kroniky Včelné díl IV – Závěr

Kronika Včelné, díl IV., r. 1970

Závěr

Vážení čtenáři, trochu škrábu neb mám reumatismus a těžko držím péro a ruka se mě třese, proto mě to odpust. Jsem v léčení a snad to bude za rok jiné, musíme doufat v lepší časy. Když píši chvíly, ruce začnou bolet a musím přestat a počkat až to zase jde. Psal jsem dle možností nejlépe a poctivě a pravdivě, jak jsem mohl a tím končím rok tento s důvěrou, že snad bude mnohem lepší a na události bohatší.

vepsal kronikář t.č.

Papoušek Frant.