Z kroniky Včelné díl IV – Práce M.N.V. a rady M.N.V.

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Práce M.N.V. a rady M.N.V.

M.N.V. pracoval velmi dobře, každý měsíc konal své plenární schůze, každý druhý měsíc konal veřejnou schůzi s průměrnou účastí 100 občanů. Rada M.N.V. ve které zasedá 11 členů M.N.V. se scházela nejméně 3x každý měsíc, účast 85 %. Členové rady i ostatní členové výboru se zůčastnili školení členů M.N.V. Z plánu výstavby se podařilo M.N.V. vyřešit hlavní úkoly na rok 1961 a sice výstavbu stadionu, kde byl plán splněn a ještě překročen. V prvém pololetí se podařilo provést výstavbu památníku Rudé armádě, který si vyžádal přes 1.000 brigádnických hodin a 8. května byl za přítomnosti 1.400 občanů ze Včelné i z okolí slavnostně odhalen. Dále se podařilo opravit kulturní dům, který byl již v takovém stavu, že to hrozilo rozsypáním některých zdí. Plot s podezdívkou na mateřské škole byl též z hruba dohotoven, zbývá ještě natáhnout pletivo. Konečně došlo i na tak dlouho žádanou holírnu. Ještě hodně jiných drobnějších prací M.N.V. dokázal přivést ke zdárnému konci. Původní závazek získaný od občanů 4.784 hodin byl překročen na 14.600 hodin tak přibližně. všechny komise při M.N.V. pracovali dobře, všechny se scházeli téměř přes 90 %, a své úkoly které byly na ně kladeny plnili správně. Je jenom žádoucno, aby ve své práci pokračovali nadále, aby byla naše vesnice čím dále tím lepší.