Z kroniky Včelné díl IV – Činnost Svazu Československo-sovětského přátelství

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Činnost Svazu Československo-sovětského přátelství

V roce 1961 měla odbočka S.Č.S.P. ve Včelné celkem 113 řádně platících členů, konala pět schůzí výborových a řádnou „Výroční besedu”. Odbočka v březnu 1961 dokončila III. stupeň L.K.R. s 10 žáky. V měsíci září 1961 zahájila vyučování I. stupně L.K.R., opět s 10 žáky. Členové odbočky S.Č.S.P. pomáhali na brigádnických pracích při M.N.V. V roce 1961 opravili a natřeli návěstní propagační skříňku, kterou udržují ve vzorném pořádku. Odbočku vedou s. Princ Prokop jako předseda, s. Bláha Jan jako jednatel, obá jsou obětavý pracovníci.