Z kroniky Včelné díl IV – Jak jsme se kultůrně vyžíli!

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Jak jsme se kultůrně vyžíli!

Tělovýchovná jednota Sokol měla 7.1.1961 ples, 8.1. konala „Výroční schůzi”. Strana K.S.Č. pořádala 14.I. ples a 24.I. „Výroční schůzi”. Baráčnictvo 21.I. ples, 9.6. pořádali 25. výročí založení obce Baráčníků, 11.11. pořádali posvícenskou taneční zábavu. Výbor žen pořádal 5.2. maškarní ples a 9.12. pořádala mládež Mikolášskou taneční zábavu.