Z kroniky Včelné díl IV – Oslavy, filmy, divadla a zájezdy

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Oslavy, filmy, divadla a zájezdy

Dne 28.II. Oslava únorových událostí v kult. domě.

12.3. Oslava mezinárodní den žen v kult. domě.

3.4. sehráli Vrbenští ochotníci v kult. domě hru „Co Čech to muzikant”, kritika byla velmi příznivá.

Dne 8.5. byl odhalen památník Rudé armádě s hudbou a taneční zábavou, odhalení se zůčastnilo 1.400 občanů ze Včelné a z okolí.

Dále byla našimi ochotníky sehrána hra Petra Karvaše „Z mrtvých vstání dědečka Kolomana.”

Dne 20.5. uspořádala obec Baráčníků k výročí 40 let trvání strany K.S.Č. „Pásmo písní a tanců”, k tomu musím poznamenat, provedl to soubor Baráčníků z Č. Budějovic, bylo to velmi pěkné, ale vzdor tomu, že to bylo ke 40mu výročí strany, byla účast velmi malá, zvláště naši soudruzi a soudružky se nezůčastnili.

Dne 16.6. se oslavil den dětí.

Dne 21.6. uspořádali Baráčníci zájezd do Čes. Krumlova.

6.7. pořádal Sokol „Sportovní den” na stadioně.

Dne 26.10. jsme oslavlili 44. výročí „Velké řijnové revoluce”; Mateřské škola s dětmi provedla lampionový průvod k památníku rudé armády a večer po slavnostní schůzi byl promítán film: „Vzpomínky na Lenína”.

16.12. M.N.V. provedl s výborem žen nadílku pro 66 důchodců, každý dostal balíček k Vánocům.

Ještě jeden zájezd jsem opoměl a sice 30.6. uspořádal s. Lojda Fr. třídenní zájezd obce Baráčníků na Slovensko, Bratislava, Trnava, Trenčín a na Moravu Luhačovice, Gottwaldov, Kroměříž a.t.d. Byl to zájezd i pro nečleny a všem se líbil, na čemž měl zásluhu s. Lojda, poněvadž se o všechno dobře postaral.