Z kroniky Včelné díl IV – Jak se zřizovala Mateřské škola!

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Jak se zřizovala Mateřská škola!

Přípisem okresního školního výboru v Č. Budějovicích ze dne 20.IX.1945 č. 7240/45 bylo sděleno M.N.V. ve Včelné, že zemská školní rada v Praze schválila výnosem ze dne 25. řijna 1945 č. I-1096/I-1945 a zřizuje veřejnou mateřskou školu ve Včelné okres Čes. Budějovice, pro dítky ve věku od 3 do 6 let, dnem 1.XI.1945. Mateřská škola byla otevřena dne 1.11.1945 v domě čp. 56 s počtem 16 dětí, učitelka Bílková M., Roblová Marie, Blažková Emilie, Chalupová Jindřiška, Cihlářová Růžena. Pěstounky: Jakubová Marie, Žáková Ter. Další učitelky: Holátová Jiřina, Korandová Dana, Hošková Jana, Zevlová Marie ředitelka. V r. 1954 bylo zřízeno školní zdravování a první kuchařka byla s. Johaníková, po ní nastoupila s. Čížková Božena. Jako školnice se vystřídali: Hůlková Kat., Letfůsová Ludmila, Petráková Božena, Fialová Marie, Čížková Božena, a znovu Letfůsová Ludmila. Počet dětí se stále zvyšoval, v r. 1958 byl stav dětí 19, r. 1961 už 35 dětí, ku konci 50 dětí. Školka uspořádala 2x zájezd s dětmi na Hlubokou. R. 1961 byla školka krátkou dobu uzavřena pro onemocnění spalničkami. Při adaptaci školy musely dítky přemístit k Píchům, kde byly po celé léto 1960, odkud 1. řijna přišli znovu do nově zřízených místností.

Děti oslavili 44. výročí V.Ř.R. lampionovým průvodem. Nad mateřskou školou má patronát od 25. června 1949 obec Baráčníků ve Včelné, a každým rokem přispěje nejméně 500 korunami na potřeby ve škole.

Třídy ve škole jsou pěkně zařízené, ale dle toho jak děti přibývají, bude se muset asi brzy přistavovat. Pokud byla škola stará, tak tam lidé děti moc nedávali, ale co je nová, to se tam děti hrnou. Protože je tam čisto a útulno a dětem se tam líbí. Ještě je třeba, aby se dala zahrada do pořádku, urovnat a vysázet stromky a květiny, to čeká na rok 1962.