Z kroniky Včelné díl IV – Místní národní výbor

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Místní národní výbor

Předsedou národního výboru je při vstupu do nového roku Bedřich HOUSKA z č.p. 292, vedoucí hospodářský pracovník národ. podniku MONOLIT v Čes. Budějovicích, závod Včelná, což znamená, že jde o neuvolněného funkcionáře. Neuvolněný funkcionář je i tajemník obce Antonín TESAŘ, povoláním technik výzkumného ústavu jihočeských elektráren v Čes. Budějovicích. Bydlí v č.p. 205. Rada MNV je celkem desetičlenná, včetně dvou výše jmenovaných. Schůzí rady se zúčastňuje i instruktorka, pracovnice ONV. V obci je ustaven výbor Národní fronty i výbor žen.