Z kroniky Včelné díl IV – Zaměstnanci MNV

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Zaměstnanci MNV

Na začátku roku měl MNV jen jednoho zaměstnance. Byla jím administrativní pracovnice Alena NEPRAŠOVÁ, s absolvovanou jedenáctiletkou, bytem v Čes. Budějovicích. Měla měsíční hrubý plat Kčs1 300.–, nemohl s ní být však uzavřen řádný pracovní poměr, protože v rámci okresu byla všechna volná místa administrativních pracovníků vyčerpána. Neměla uzavřenou řádnou pracovní smlouvu, jak nařizuje zákoník práce, ani příslušný záznam v občanském průkaze. Z těchto důvodů i z důvodů rodinných ukončila zde práci dnem 1.12.1971. Od té doby byla agenda rozdělena na administrativního pracovníka s pracovním úvazkem osm hodin týdně a na účetního s týmž úvazkem. Funkce jsou obsazeny důchodci Josefem JIŘIČKOU, bývalým náčelníkem železniční stanice, a Františkem VAVRUŠKOU, bývalým účetním průmyslového kombinátu v Čes. Budějovicích. Oba pobírají měsíčně hrubých Kčs 400.–. O pořádek a úklid na MNV se stará, a naftová kamna zatápí, Kristína HÁLOVÁ z čís.pop. 57. Národní výbor je toho času umístěn ve vlastní budově /konfiskát po roce 1945/ čp. 71 postavené v roce 1911 manžely Štauberovými, a prodané postupně manželům Ladmanovým z Čes.Budějovic, manželům Wachtlovým, židovské národnosti, kteří i s dospělou dcerou padli za oběť nacistické zběsilosti za doby tzv. Protektorátu 1939-1945. Jejich jména jsou uvedena na pamětní desce obětí nacistické okupace. Poslední majitel před konfiskací byl Němec Strnad. Budova MNV má celkem tři kancelářské místnosti, ve skutečnosti jen jednu úřadovnu, kde bývá v úřední dny velmi těsno a hlučno. Úřední hodiny, kdy za stálé administrativní pracovnice se pracovalo podle zákona 42,5 hodin týdně, byly pondělí až čtvrtek od 7,30 až 15,00, v pátek se pracovalo od 7,30 – 17,00 hodin. Od 1.12.1972 jsou úřední hodiny 14 – 18 vždy v úterý a ve čtvrtek. Ukazuje se, že při vzrůstu administrativy v důsledku výstavby rodinných domků, toto rozvržení úředních hodin veřejnosti příliš nevyhovuje.