Z kroniky Včelné díl IV – Výbor žen

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Výbor žen

Velmi aktivní je v obci Výbor žen vedený již po několik let Alžbětou PROKEŠOVOU, z čís.pop. 121 na svých 67 let velmi svěží a duševně čilou. Není akce v obci, na které by se výbor žen se svými padesátičtyřmi členkami nepodílel. Velmi významný je sběr surovin. Velká pomoc žen je na stavbě prodejního střediska, kde bylo jimi odpracováno zdarma 200 hodin, zaplacených pak 2 015 hodin. Na opravě parků a veřej. prostranství 486 hodin, při jarním úklidu 428 hod., v zemědělství a lesnictví 1 200 hodin. Plány byly vesměs překročeny. V zemědělství a lesnictví se pomoc vůbec nepředpokládala. Svaz žen byl činný i v kulturní oblasti. Pořádal svůj tradiční a dobře navštívený ples s finančním úspěchem, pořádal besedu řešící současné problémy ženského hnutí, činně se zúčastnil i odhalení pamětní desky sbratření s českými a německými dělníky v r. 1938. Delegátky výboru žen byly účastny závěru týdne přátelství s NDR. Výbor žen byl pořadatelem mezinárodního Dne dětí na zdejším stadionu se zábavným pořadem a podarováním všech dětí. Uskutečnil zájezd po Šumavě, který se velmi líbil. V oblasti divadelní navštívily naše ženy Čes. Krumlov, kde shlédly činohru "Kráska a zvíře" a účastnily se i představení v jihočeském divadle v Čes. Budějovicích.

Ke všeobecným volbám konaly v Kulturním domě dvě akce a sice zdařilou besedu nad kronikou a besedu s filmem "Velvyslankyně", rovněž úspěšnou a dobře navštívenou. Deset našich žen se zúčastnilo na Hluboké setkání se sovětskými ženami, které podarovaly květinami a dárečky. Významná je i činnost výboru žen na besedách s důchodci ve věku přes 70 let. Štědrá je i podpora svazu socialistické mládeže, jimž byla zakoupena do spolkové místnosti podlahová krytina a národnímu výboru byly dokonce zakoupeny do úředních místností záclony. Záslužné jsou i činy žen v podobě návštěvy důchodců naší obce, umístěných v Domovech důchodců, návštěvy nemocných a konečně blahopřání všem členkám při dnu jejich narození.

Náš úvod této kapitoly, že totiž je výbor žen v naší obci velmi aktivní, hodnocení tedy nenadnesl, ale odpovídá naopak plně skutečnosti.