Z kroniky Včelné díl IV – Rozpočet obce

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Rozpočet obce

Obecní rozpočet na rok 1971 je založen na těchto příjmových a výdajových položkách:

PŘÍJMY:

Daň z příjmů obyvatelstva…………………………………………………