Z kroniky Včelné díl IV – Jak pracovali složky N.F.

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Jak pracovali složky N.F.

První zprávu o práci ve složce jsem dostal od Č.S.Č.K. Skupina Československého červeného kříže má za sebou v r. 1961 kus obětavé práce, skupina zaznamenávala 65 členů a za rok 1961 získala 10 nových členů. Členstvo práci ve skupině nepřehlíželo a a odborným školením v Ústavu národního zdraví v Čes. Budějovicích prohloubilo svoje vědomosti, na tolik, že při náhlém onemocnění spolubližnímu mohlo býti, jak radou tak i skutkem, platným pomocníkem až do příchodu lékaře. Skupina pořádala 1 lékařskou přednášku, přihlásilo se jí 26 dárců krve, z řad členů a ostatních občanů, a někteří již darovali krev až 25x. Vyškolených 5 zdravotních hlídek ošetřilo celkem 91 úrazů, menšího i většího rázu, mimo jiných preventivních ošetření, pro které má skupina 7 vyškolených dobrovolných sester a tři hygieniky. Ve skupině je 30 majitelů odznaku S.Z.O. Skupina má ve zdravotnictví odpracováno 278 hodin, a na budovatelských pracích 470 hodin. Ve sběru surovin přispěla skupina 400 kg starého tekstylu, za což byla sběrnými surovinami odměněna 431˙- Kčs, což jí zvýšilo obnos v pokladně na 608˙01 h. Tolik k práci naší skupiny Č.S.Č.K. ve Včelné . Členů je 75, nemohu tudíž všechny jmenovat, ale všichní zaslouží dík a uznání. Skupinu vedl s. Kotýnek Antonín a s. Honsa Václav. Mnoho zdaru do práce v příštím roce 1962.

Vlastenecko dobročinná Baráčnická obec ve Včelné přispěla na poli budovatelském a kulturním velkou hřívnou; Přesto, že její členstvo je přes 40 % ve stáří od 60-70 let, bylo odpracováno 3256 hodin na různých budovatelských pracích jako akce Z, zemědělství, lesnictví, a.t.d. Na postavení památníku Rudé arm. se zůčastnili všichní členové a hlavně ženy. Na poli kulturním pořádali k 40. výročí založení strany K.S.Č. „pásmo písní a tanců”, velmi se to líbilo, ale jak jsem již psal ve zprávě kulturní, byla malá účast. O.B. pořádala 1 ples, 1 slavnost 25. výročí trvání O.B., 1 posvícenskou zábavu. Dále byly uspořádány 2 zájezdy, 1 denní do Č. Krumlova a 3 denní na Slovensko. Peněžní dary byly vyplaceny O.B. do Spořic 50˙- Kčs, na pohoštění sovětské delegace (3 učitelky a 2 učitelé) bylo darováno 200˙- Kčs. Naším děvčatům a chlapcům od Č.S.M. na přípravu mikulášské zábavy bylo darováno 100˙- Kčs. Místo vánoční nadílky pro Mateřskou školu, na kterou O.B. každým rokem přispívá, bylo přislíbeno dáti 500˙- Kčs na houpačku pro děti z M. školy. V pohostinství u Kalkušů Byly sehrány 3 loutkové divadla. Činnost O.B. je bohatá a to zásluhou jejího rychtáře (předsedy) s. Frant. Lojdy, což bylo oceněno jak stranou K.S.Č. tai M.N.V.