Z kroniky Včelné díl IV – Zemědělská půda – stav

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Zemědělská půda – stav

Zemědělsky znamená naše obec velice málo, protože půda – až na jednoho samostatně hospodařícího rolníka HLÁSKA Jana ze zemědělské usedlosti čp. 241 a několika majitelů pozemků přes 0,50 ha, – je obhospodařována JZD Planá. Celkový stav zemědělské půdy je toto: /v metrech čtverečných/

Název