Z kroniky Včelné díl IV – Lesní plodiny

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Lesní plodiny

V I. díle kroniky v zápisech za r. 1926 věnoval první kronikář celou kapitolu sběru lesních plodin a nadepsal ji "Na jahody". Píše:

"Jak se přežene polovice června, to již učitel děti ve škole neudrží. To již les začíná vábit svými plody. Kdo by taky odolal pokušení. Doma děti slyší nářky svých chudých rodičů, že nemají peníze, a les vábí svými černými plody, borůvkami."

Tehdejší kronikář pan Klomfar uvádí, že na začátku sběru borůvek byla tržní cena borůvek Kčs 4.– za jeden litr, a to byly tehdy velké peníze. Později prý pochopitelně "jahodová bursa" klesá, až na Kčs 2.– za litr.

I za dnešních dnů se stále chodí na borůvky a na jiné plodiny, ale především na borůvky, o jejichž sběr má stát velký zájem. Je to totiž značný příliv zahraničních devis, především z Německé spolkové republiky a Anglie, kam se dopravují letecky.

U nás se odevzdává sběr u paní Alžběty PROKEŠOVÉ z čís.pop. 121, zatímco za první republiky se borůvky nosily na trh, "do města".

Dolejší tabulka, kterou se mi podařilo sestavit za pomoci lidového spotřebního družstva JEDNOTA v Týně n/Vlt., kam sběr směruje, ukáže, jaká byla úroda těchto lesních a jiných plodin. Škoda, že nemůžeme srovnat tato množství s dobou, o níž se zmiňuje první kronikář. Jsme však přesvědčeni, že tento sběr byl větší.

Rok