Z kroniky Včelné díl IV – Rybáři

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Rybáři

Další odvětví, které spolu s myslivostí patří do skupiny sportu, je rybářství. Rovněž toto "Petrovo povolání" nemá na Včelné svůj stánek, ale milovníci tohoto sportu, který léčí nervy, jsou členy rybářského spolku v Čes. Budějovicích.