Z kroniky Včelné díl IV – Včelaři

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Včelaři

Ani toto odvětví lidské činnosti není doma na Včelné, ale členové tohoto spolku patří základní organizací do Boršova, která sdružuje okrsek čtrnácti obcí. Byl založen v těžkých dobách tzv. Protektorátu v r. 1943, a jeho předsedou je včelenský občan František ZASADIL /čp. 165/, který společně s jednatelem Tomešem HOLUBEM z Poříčí vede tento spolek již 22 roků. Má osmdesát členů, z toho dvacet je jich ze Včelné. Protože z této základní organizace je Včelná největší, má dva členy ve výboru, ostatní obce po jednom. Spolek má t.č. 451 včelstev, z toho je jich na Včelné 56. Bývaly doby, kdy jich organizace měla na jeden tisíc, ale špatná snůška v důsledku práškování v zemědělství způsobila tento značný pokles. To se pochopitelně projevilo i v množství odevzdaného medu. Mimořádně špatný rok 1971 spolu s uvedeným práškováním způsobil, že spolek neodevzdal ani kilogram medu. V roce 1970 bylo odevzdáno 700 kg. Spolek pořádá společně se zahrádkáři výstavy, protože kdyby nebylo včel, nebylo by ovoce. A tak se vystavuje ovoce, ale také různé druhy úlů i medovina a plástěný med na zcela zavíčkovaných plátech rozměru 10 x 10 cm, který je velice chutný, a pojídá se tak, že se tyto malé plástečky cucají. Touto výrobou se ve spolku zabývá jen jednatel Holub.

Organizace má spolkový včelín v hodnotě 20 000.– Kčs, kde se pořádají schůze navštívené až 50% členů. Vysadili veškeré stromy na hřbitově v Boršově, a to na svůj náklad. Pořádají zájezdy, přednášky, které zvyšují odbornou úroveň členstva. Jejich činnost je společnosti velice prospěšná. Proto tuto dlouhou informaci si plně zaslouží.