Z kroniky Včelné díl IV – Benzína

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Benzína

Podle směrného zastavovacího plánu pro územní celek Včelná-Poříčí-Boršov je tato oblast jako předměstská určena k přemístění některých průmyslových závodů z Čes. Budějovic. V souladu s tímto plánem byl národnímu výboru ve Včelné doručen dne 6.7.1971 návrh územního rozhodnutí na výstavbu skladu nár. pod. BENZÍNA ve Včelné. MNV neměl zásadních námitek. Připomínky se týkaly těchto bodů: nesouhlas s vedením přípojné silnice ze silnice č. 3 /E-14/ kolem bývalé zemědělské usedlosti čp. 199 /Jos. Šlinc/ a žádá se spojení příjezdné cesty do plánovaného závodu ve Čtyřech Chalupách prodloužením Jiráskovy ulice. Národní výbor prozíravě nesouhlasil se zřízením vlastní studně tohoto závodu po zkušenostech z MONOLITu a žádal o připojení na budovaný vodovod Včelná – Čtyři Dvory. Pro pohotovostní bytové jednotky, které Benzína hodlá stavět, nabídl MNV místo v prostoru navrhované prodloužené Jiráskově ulici.

Dne 22.9.1971 se zúčastnili naši zástupci HOUSKA Bedřich a TESAŘ Antonín jednání týkajícího se projednání návrhu generálního projektu skladu 701, n.p. Benzína, kde investor souhlasil s připomínkami MNV výše uvedenými s tím, že vodovodní přívod do závodu povede ulicí Sokolovského a Dlouhou. Na to bylo dne 6.12.1971 vydáno územní rozhodnutí.

Poslední krok ve výstavbě závodu v tomto roce je zápis téhož data o povolení odlesnění v prostoru uvažované stavby skladu. Lesní závod souhlasí s odlesněním ploch v celkové výměře 4 ha, 59 a, 13 m2, z níž jsou 3 ha v katastrálním území naší obce. Lesní závod tedy souhlasí s odlesněním, protože stavba skladu je vládní úkol, ale pěstitel /lesník/, s nímž kronikář o této věci hovořil, měl v očích slzy nad poražením tohoto krásného lesa, kde jsou i staleté smrky. "Lesy jsou plícemi člověka", řekl "a vidíš, jak musí ustoupit stavbě závodu"!