Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IV – Zřizování prodejen státního obchodu

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Zřizování prodejen státního obchodu

Kromě provozoven vyjmenovaných v předchozí kapitole jsou na konci r. 1971 v naší obci ještě tyto družstevní obchody:

  1. JEDNOTA – samoobsluha potravin umístěná v bývalém hostinství a řeznictví "U Petrů" čp. 23, obsazena dvěma pracovníky a učnicí. Provozně je tato prodejna nevyhovující z hygienických důvodů. Proto bylo přistoupeno k výstavbě prodejního střediska. O tom však v samostatné kapitole.
  2. JEDNOTA – průmyslové zboží, umístěná v býv. obchodě "U Babků" v č.p.156 v poměrech dost stísněných. Rovněž tato prodejna přejde do nově budovaného prod. střediska.
  3. Prodejna JEDNOTY – MASNA rovněž umístěná v domě jako samoobsluha potravin v nevyhovujícím prostředí, zvláště v zimní době.
  4. Prodejna JEDNOTY – mléko, pečivo apod. v bývalém krámě "U Háků", později za 1. republiky prodejna konsumu ROVNOST a konečně holírna. Prodejna bude na začátku příštího roku zrušena a prodej těchto výrobků převezme samoobsluha uvedená v bodě 1/.