Z kroniky Včelné díl IV – Jak spoříme a jak si půjčujeme

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Jak spoříme a jak si půjčujeme

Podle směrnic pro vedení obecních kronik měly zde být informace podle výše uvedeného hesla. Kronikářova snaha dostat potřebné údaje od české státní spořitelny v Čes. Budějovicích byla však marná. Protože potřebná data jen pro obec Včelnou nemá spořitelna k dispozici. Jde to tam, kde v obci je pobočka spořitelny jen pro tuto obec, kupř. Kamenný Újezd. Lze však s určitostí říci, že stav vkladů je celostátně vysoký. Rovněž tak se ale ve značné míře vypůjčuje. Jsou to především mladí lidé zakládající si domácnost. Jsou to půjčky doplňkové na stokorunové splátky, půjčky pro novomanžele na nákup bytového zařízení apod.