Z kroniky Včelné díl IV – Vodovod

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Vodovod

Ano, to je ta naše bolest. Stavíme rodinné domky a nemůžeme nabídnout stavebníkovi ani vodu, ani zapojení na kanalizaci. Podle stavitelských pravidel platných pro naši moderní dobu to mělo být obráceně. Napřed vodovod, kanalizace a pak teprve výstavba rodinných domků.

Zájem o parcely na Včelné, která má výhodné vlakové i autobusové spojení, její těsná blízkost lesa a výhodná výšková poloha, – je tak veliký, že parcelace nestačí poptávce.

Vodovod bude na Včelné nejdříve v r. 1978, tedy za 6 let. Jiné informace z ONV jsou skeptičtější a počítají s vodovodem až v roce 1982-1985, a to z vodního díla na řece Malši v Římově, nákladem 685 milionů Kčs. Z této vodní přehrady bude vedena do úpravny ve Vidově a odtud rozváděna. Na jiném místě této kroniky je zmínka o stavbě vodní nádrže pro vodovod Včelná – Čtyři Dvory. Naše obec měla ústní příslib, že dostane vodu z této nádrže, která má být dohotovena již v r. 1975 nákladem 57 milionů Kčs. Zdá se však, že s touto předčasnou dodávkou pitné vody pro celou naší obec nebudeme moci počítat. Daleko reálnější je však možnost zásobování touto vodou pro objekty: Mateřská škola, Kulturní dům, prodejní středisko, sportovní stadion a n.p. Benzína.