Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IV – Zpráva TJ Sokol

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Zpráva TJ Sokol

„Všechna mládež denně hodinu tělovýchovy”.

Tímto heslem se řídila činnost těl. Jednoty Sokol Včelná v roce 1961. Na začátku roku vypracoval výbor celoroční plán práce, který byl důsledně dodržován. V činnosti byl odbor základní tělesné výchovy, který měl celoroční činnost. Tento odbor soustřeďuje největší počet mládeže, která v něm nachází přední úkol soc. systému, tj. úkol zdravotní, výchovný i vzdělávací. Do cvičení chodilo v průměru 50 žákyň, 30 žáků, 12 dorostenců a dorostenek a 15 mužů a žen. Odbor základní tělesné výchovy provádí jako dosud své cvičení v kult. domu a má dostatek nářadí ke své činnosti. Nedostatkem při jejich práci je stále málo schopných cvičitelů.

Při odboru zákl. tělesné výchovy je též odbor turistiky, který provedl též několik akcí.

Oddíl stolního tenisu hrál v krajské soutěži a umístil se na 4. místě z 8 účastníků. Celou tuto mistrovskou soutěž absolvoval v 6 ti hráčích a bylo jim přiděleno 5 výkonnostních tříd III. stupně. Družstvo má vyškolené dva trenéry III. třídy a to s. Tobiáše a s. Kalkuše Vl. Do soutěže je přihlášeno i družstvo dorostu.

Oddíl kopané hrál ve III. třídě okresní soutěže a umístil se na II. místě z 16 zúčastněných. Do oddílu byli zařazeni tři vojáci základní služby z letiště, celkem dobří fotbalisté, kteří se nemalou měrou zasloužili o umístění oddílu. Do soutěže je též přihlášeno družstvo žáků a své úspěchy střídají podle síly soupeřů, t.zn., že se teprve sehrávají. Trenuje je s. Vogl, který se jim plně věnuje a má i dobré odborné znalosti.

Během roku byly provedeny tyto akce:

V lednu