Z kroniky Včelné díl IV – Vodní nádrž

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Vodní nádrž

Pro výstavbu sídliště ve Čtyřech Dvorech by již nedostačoval dosavadní přívod pitné vody pro město Čes. Budějovice. Proto se začal v r. 1971 budovat nový přívod z Vidova do Včelné v kolmém směru na silnici Čes. Budějovice – Plav – Římov lesem tzv. "Vávrova kopce", kde bylo započato se stavbou vodní nádrže o obsahu 12 000 m3. Nad vodovodem je budována příjezdná silnice v šířce 8 m, která překračuje tzv. "Štinajdrovu strouhu" a pravotočivým obloukem se zapojuje na ulici Sokolovského. Předání staveniště příjezdné komunikace k vodovodu bylo provedeno dne 15.12.1971. Stavbu provádí Vodní stavby Praha, závod 03 Sezimovo Ústí, projekt vypracoval Hydroprojekt Čes. Budějovice. Územní a vodohospodářské rozhodnutí vydal ONV České Budějovice.