Z kroniky Včelné díl IV – Elektrifikace

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Elektrifikace

Podle sčítání obyvatel v r. 1970, není u nás domácnosti, která by neměla zavedenou elektřinu, tento převratný vynález 19. století. Mnoho rodin má pečící troubu, elektrický sporák, nemluvě o elektrických vařičích, některé domácnosti mají elektr. boiler na teplou vodu /87/, elektřina pohání naše ledničky /188/. V našich rodinách je 264 televizorů. Jsme krátce a dobře, domácnosti elektrizované. Bude zajímat cena za spotřebu. Základní cena jedné kilowatové hodiny je 0,70 Kčs, která se snižuje na Kčs 0,30 na žádost spotřebitele při větší spotřebě energie /větším vybavení elektrospotřebiči/. Domácnosti vybavené elektr. boilery nebo sporáky používají výhody tzv. nočního proudu za cenu Kčs 0,14, odebíraného v době od 22,00 hodin do 6,00 hodin. Dnes si nedovedeme představit, že by stavebník rodinného domku nepoužíval elektr. míchačky malty nebo betonu. Jaký to pokrok proti dřívějšku, kdy se tyto práce dělaly namáhavě ručně!

Veřejné osvětlení se v r. 1971 radikálně zlepšilo. Průtah silnice E 14 po Třídě 5. Května dostal stožárové výbojkové osvětlení s počtem stožárů podle státní normy, a v takové síle, že se mnozí domnívali, že intensita světla mohla být menší. Totéž osvětlení dostala ulice Nádražní. Ulice Witthanova a Jiráskova mají vybavení parkovými výbojkovými světly. Ostatní ulice sice byly také z dřívějška osvětleny, ale daleko skromněji. Postupně se vybuduje výbojkové osvětlení podle státní normy na všech ulicích.