Z kroniky Včelné díl IV – Místní rozhlas

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Místní rozhlas

Máme jej zřízen, ale poslouchán může být – zejména podél průjezdné silnice – zpravidla v celé obci k večeru, kdy průjezd motorových vozidel, především nákladních, se sníží. Jinak je dobře slyšet v části obce "Na Pasece". Slyší jej jen několik domů "Lesní kolonie" a není zaveden do Čtyř Chalup. Rozhlasová ústředna je umístěna na národním výboru a obsluhuje ji převážně administrativní pracovník, méně již předseda MNV a tajemník. Vyhlašují se běžné připomínky ke sčítání stromů, drobného hosp. zvířectva, různé informace, řidčeji relace politické, a velmi zřídka – bohužel – kulturní pořady, pro něž podle směrnic o vedení obecních kronik, má být vyhraženo nedělní dopoledne. V roce 1971 byla rozhlasová síť generálně opravena /Frant. Beníšek z čp. 45/ a od té doby se poruchovost nevyskytuje. Přes to se plánuje na r. 1974 jeho celková rekonstrukce a rozšíření. Občané o zprávy místního rozhlasu mají zájem a poslouchají je.