Z kroniky Včelné díl IV – Telefony

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Telefony

I v tom nastal velký pokrok. Byla nařízena kabelizace telefonní sítě, a telefonní přípojku v tomto roce dostal, kdo o ni požádal. Na konci roku 1971 měla Včelná 50 telefonních účastníků. Spoje si ponechaly malou zálohu na připojení pracovišť vodní nádrže a Benzíny; soukromníky zatím až do rozšíření kabelizace, pošta nehodlá připojovat. Je třeba připomenout, že na Včelné je již jen jeden účastník, který má samostatnou telefonní stanici, zatímco ostatní jsou účastníky skupinových linek, t.j. dva na jedné lince. Veřejná telefonní stanice vzhledem na celkový počet účastníků na Včelné není zřízena. Nakonec trochu historie: V roce 1972 tomu bude 90 let, co byla V Praze jako v jednom z měst tehdejšího Rakouska-Uherska dána do provozu telefonní ústředna, která měla 11 účastníků. V čele této soukromé společnosti stál syn našeho slavného historika "Otce národa", Dr. František Palacký. A ještě jedna vzpomínka: Podél naší silnice bylo postaveno telefonní vedení do Lince v r. 1890, a telegraf šel naší vesnicí již dokonce v r. 1856 /Linec-Praha/.

Pramen: J. M. Čapek: Pošta v Čes. Budějovicích.