Z kroniky Včelné díl IV – Účast obyvatel na akci "Z"

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Účast obyvatel na akci "Z"

V roce 1971 pokračovala akce výstavby prodejního střediska v rámci akce "Z". ONV přidělil této akci číslo stavby 38/70. Jak se již kronikář na jiném místě těchto zápisů zmínil, písmeno "Z" značí "Zvelebování". Občané si sami zvelebují obec tím, že se dobrovolně přihlásí k práci, za níž jsou odměněni hodinovou mzdou podle odbornosti a pracnosti. Na stavbě prodejního střediska byla ženám vyplácena hod. mzda Kčs 7,–, mužům Kčs 9,– a odborníkům Kčs 10,80. Odborné práce instalatérské byly zadány podnikům /vodovod, ústřední topení, chladírenské zařízení, osvětlení/ zednické a jiné podobné práce prováděli občané. Na této akci bylo v roce 1971 odpracováno celkem 10 720 hodin.

Z toho nejvíce odpracoval:

1/