Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IV – Majitelé aut, motocyklů

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Majitelé aut, motocyklů

Podle výsledků sčítání obyvatelstva ke dne 1. prosince 1970 bylo ve zdejší obci cekem 70 majitelů motocyklů, takže na každého pátého občana připadl jeden motocykl. Osobních aut bylo napočteno k tomuto dni 64, což odpovídá průměru 5,4 obyvatelů na jedno auto. Garáží je u nás v téže době celkem 77. Je jisté, že počet všech těchto dopravních prostředků se zvýšil. Místní národní výbor však nemá možnost tyto počty kontrolovat.

Pokud jde o značky motocyklů převládají naše světově proslulé JAWY a ČZ. U auto převládá značka ŠKODA z automobilky v Mladé Boleslavi, ale nechybí ani značky cizí jako italský FIAT, východoněmecký TRABANT, ale i západoněmecký OPEL, FORD-Cortina, takže shrnuto, i tyto dopravní prostředky svědčí o tom, jaký pokrok udělal svět za 50 let od nabytí samostatnosti v r. 1918.

Tento pokrok však nese s sebou také jevy negativní. Chodec na silnici překáží, protože počet aut na silnici se tak zvýšil, že chůze pěšky je až nepříjemná, jednak pro kouřový odpad /smog/, jednak pro samotnou bezpečnost chodce. Další negativní jev je počet dopravních nehod a zarážející počet obětí. Lidový vtip říká, že nebude třeba válek a lidé se vybijí na silnicích.