Z kroniky Včelné díl IV – Místní doprava, vlaky autobusy, doprava zboží

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Místní doprava, vlaky autobusy, doprava zboží

Je málo míst v jihočeském kraji, které mají tak výhodné vlakové a autobusové spojení. Na západním okraji naší obce probíhá trasa železniční trati z Čes. Budějovic do Horního Dvořiště a dále do Lince v Rakousku, někdejší předchůdkyně slavné konězpřežní železnice, první na evropské pevnině. O 300 m níže na západ vede další železniční trať z Čes. Budějovic do Želnavy – Černého Kříže a Volar. Obě trati mají železniční stanice s osobní dopravou přibližně ve stejných časových intervalech, takže ujel-li někomu vlak na "horním" nádraží, t.j. ve Včelné, šlo se na "dolní", t.j. na "želnavku". Pro paměť budoucím věkům, budiž zde uveden jízdní řád osobní dopravy alespoň pro trať do Horního Dvořiště:

Z Čes. Budějovic na Horní Dvořiště se ve VČELNÉ nastupovalo v r. 1971:

5,39 9,44 11,42 13,01 /v sobotu/ 15,12 /v ostatní dny/ 17,18 18,48 23,04 hodin

Z Hor Dvořiště do Č. Budějovic se ve VČELNÉ nastupovalo:

4,34 6,42 11,44 15,34 16,22 18,47 21,43 hodin

Tři páry těchto vlaků jezdily v motorové, ostatní v parní trakci. Jeden pár vlaků jezdí z Rakouska /přechodová stanice Summerau/, aby dovezl kursovní rychlíkový vůz od Středozemního moře dále do Prahy a naopak. Když už jsem uvedl jméno "Summerau", je třeba připomenout, že toto místo mělo kdysi český název "Cáhlov". Tudy vedla do Čech starodávná zteska, po níž se k nám dopravovala sůl.

Osobní doprava není na naší trati příliš četná, protože cestující veřejnost dává přednost autobusům i když je jízdné dražší než na železnici. Československo má vůbec nejlacinější železniční tarif v Evropě. Autobus městského dopravního podniku nás zaveze v Čes. Budějovicích téměř do středu města za Kčs 2.–, zatímco vlakem tato jízda ze Včelné stojí sice Kčs 1,20, ale vystoupíme z vlaku téměř na okraji města. Městská doprava jezdí do Včelné a do Boršova jako "sedmička" každou hodinu, a ve špičce /ráno a odpoledne/ i třikrát za hodinu. Jak již řečeno, dává se jí přednost, ačkoliv nádraží máme doslova "co by kamenem dohodil".

Přes Včelnou jezdí dále autobusy Čsl. automobilové dopravy /ČSAD/ se zastávkou "U Kalkušů" /čp. 13/. Jsou to linky: Čes. Budějovice – Čes. Krumlov, Čes. Budějovice – Kaplice a Vyšší Brod – Praha. Ve dvou jmenovaných linkách je jízdné z Čes. Budějovic do Včelné stejné jako na městské lince, t.j. Kčs 2.– Linka vyšší Brod-Praha na Včelné nezastavuje.

Máme sice nádraží, ale jeho výpravní oprávněnost jest dost omezena. Nelze zde nakládat a vykládat vozové zásilky zboží. Tuto možnost má sousední stanice Boršov n/Vlt., které až do sloučení obcí Poříčí a Boršov se jmenovalo Poříčí u Čes. Budějovic.

Naše železniční stanice přijímá k přepravě jen zavazadla a spěšniny. Především však přepravuje osoby. Vše má jen malý rozsah, zvláště u zavazadel a spěšnin. Její význam je především provozní /křižování a předjíždění vlaků/. Proto je stanice vybavena jen dvěma dopravními kolejemi. Je toho času obsazena čtyřmi výpravčími a dvěma závorářkami. Náčelníkem stanice je zde Josef VEJVODA, který vede stanici odborně a administrativně přesně.