Z kroniky Včelné díl IV – Pomníky

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Pomníky

Pomník máme v naší obci jen jeden. Je to pomník padlých v první světové válce /1914-1918/, zbudovaný především iniciativou ochotnického spolku "VČELA" v Včelné. Finančně přispěla také obec, ale hlavní finanční náklad nesl zmíněný divadelní ochotnický spolek. Pomník byl postaven v r. 1920 na části zahrady domu čp. 13 "U Kalkušů". Protože v předběžném návrhu zastavovacího plánu /správně: směrného územního plánu/ se počítá s tím, že tento jeden z nejstarších domů ve Včelné postavený již v r. 1794-1795, kdy se naše vesnice rodila, a restaurovaný v r. 1814 za dob Napoleona, má býti zbourán, protože vadí rozhledu na křižovatce silnic, a na jeho místo má být snad postaven hotel, papírnictví a prodejna knih, – bude této úpravě překážet i tento pomník. Má být přemístěn.

Pro věčnou paměť budiž již dnes uvedeno, co je do mramoru vytesáno:

PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918
Bíca Jan