Z kroniky Včelné díl IV – Pamětní desky

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Pamětní desky

U paty pomníků padlých je umístěna bronzová pamětní deska s nápisem:

OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
BENÁK Emil