Z kroniky Včelné díl IV – Výbor žen

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Výbor žen

Výbor žen ve Včelné byl K.N.V., odborem pro výstavbu, k mezinárodnímu dni žen (M.N.D.Ž.), vyhodnocen za rok 1961 cenou 2.000 Korun čsl. plůs s „čestným uznáním”, který byl výboru žen předán dne 11.III.1962 na slavnostním zasedání v kulturním domě, za vykonanou práci v r. 1961.