Z kroniky Včelné díl IV – KSČ a Národní fronta

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

KSČ a Národní fronta

Veřejný a hospodářský život stojí zcela pod vlivem Komunistické strany Československa, která je vedoucí silou ve státě. Jiné politické strany, tedy socialistická, jejíž charakter je dán samotným názvem, a Lidová strana se zaměřením na křesťanskou morálku, v naší obci nejsou zastoupeny.

Národní fronta, jako celonárodní složka je orgánem, kde jsou zastoupeny organizace a spolky, které se v obci vyskytují. Jsou to: Český červený kříž, Svaz českých žen, Svaz československo-Sovětského přátelství, Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků, Svaz protifašistických bojovníků a Tělocvičná jednota Sokol. Její předsedou je Stanislav ČAPEK, dlouholetý soudce z lidu. Zapomněli jsme na SVAZARM.