Z kroniky Včelné díl IV – Uplatňování žen a mládeže ve veřejném životě

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Uplatňování žen a mládeže ve veřejném životě

Žena je v dnešním zřízení postavena zcela rovnoprávně vůči mužovi. Snad není oboru lidské činnosti, ve které by se ženy dobře neuplatnily. Jsou na vojně, ve Sboru národní bezpečnosti, v dopravě městské i železniční. V naší obci se ženy v těchto oborech uplatnily jako průvodčí osobních vlaků, na naší železniční stanici jako závorářky a dvě dokonce jako výpravčí vlaků, tedy ve funkci, která dříve byla vyhražena pouze mužům.

V politické oblasti jsou naše ženy poslanci MNV a ve všech komisích kromě komise pro zvyšování životního prostředí. Do vyšších funkcí, kupř. na ONV jmenovány u nás zatím nebyly. Avšak přece! Naše dvě ženy jsou soudkyně z lidu. Jsou to: Helena DVOŘÁKOVÁ, čp. 242 a Ludmila LETFUSOVÁ, čp. 160. Byly zvoleny pro obor občansko-právní. V roce 1971 se každá zúčastnila deseti zasedání a jejich hlas spolurozhoduje a má stejnou platnost jako hlas soudce z povolání. V roce 1968 a 1969 byla snaha, aby tento prvek zastoupení lidu byl vyloučen, ovšem nestalo se tak.

Z mládeže organizované v socialistickém svazu mládeže byli v posledních volbách, o nichž bude ještě samostatná kapitola, zvoleni poslanci MNV Václav FRÍD, čp. 153, a František HÁK čís. pop. 6