Z kroniky Včelné díl IV – Svaz Československo-Sovětského přátelství

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Svaz Československo-Sovětského přátelství

Svaz Československo-Sovětského přátelství měl čtyři členské a čtyři výborové schůze, z toho jedna byla provedena ve formě besedy s předsedou KSČ LOBERŠÍNEREM na téma o Sovětském svazu. Byla velmi hodnotná svou otevřenou pravdivostí. Jedna schůze byla s filmem, na níž opět hovořil výše uvedený na námět "Volby". Brigádnicky bylo odpracováno 50 hodin. Účast členstva na schůzích slabá.